Методичне об’єднання викладачів обліково-економічних дисциплін .

 

15 лютого 2017 року у Рівненському коледжі економіки і бізнесу відбулося обласне методичне об’єднання викладачів обліково-економічних дисциплін на тему «Інтенсифікація навчально-виховного процесу з підготовки фахівців обліково-економічного напряму», в якому я прийняла участь.

Розпочалось засідання з вітального слова директора Рівненського коледжу економіки і бізнесу Романчука Василя Прокоповича. Особливу увагу членів методичного об’єднання було зосереджено на посиленні практичної спрямованості навчання та впровадженні сучасних інформаційних технологій у навчальний процес. 

У ході засідання були проведені:

1. Виступ на тему «Організація основних форм і методів навчання при вивченні обліково-економічних дисциплін».

2. Фрагмент відкритого заняття з навчального предмета «Інформаційні системи і технології в обліку» на тему «Автоматизація обліку операцій з банківськими рахунками в програмі 1С: Бухгалтерія».

3. Заняття-практикум «Комп’ютерні правові системи: перспективи застосування при вивченні обліково-фінансових дисциплін».

Всі учасники зібрання високо оцінили рівень проведення заходу та щиро подякували адміністрації й викладацькому складу РКЕБ за плідну співпрацю.