Перелік питань, які виносяться на залік з навчальної дисципліни Основи бухгалтерського обліку

 1. Вказати основні принципи бухгалтерського обліку та охарактеризувати їх.
 2. Дати визначення Плану рахунків бухгалтерського обліку та описати його структуру.
 3. Обґрунтувати економічний зміст та завдання основних засобів.
 4. Вказати класифікацію основних засобів.
 5. Описати внаслідок чого відбувається збільшення основних засобів на підприємстві і які при цьому оформляються документи.
 6. Обґрунтувати в результаті чого відбувається вибуття та списання основних засобів і які при цьому оформляються документи.
 7. Дати   визначення   поняттю   амортизація   основних   засобів   і   вказати   методи амортизаційних відрахувань.
 8. Пояснити, що таке інвентаризація основних засобів та описати  порядок  її проведення.
 9. Дати визначення виробничих запасів, їх класифікацію і вказати їх основні завдання.
 10. Дати визначення поняттю оцінки запасів і вказати методи її здійснення.
 11. Обґрунтувати основні завдання обліку праці та її оплати.
 12. Описати в яких первинних документах ведуть облік затрат праці.
 13. Описати, порядок призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності.
 14. Описати порядок нарахування оплати праці за час відпусток.
 15. Обґрунтувати порядок надходження та видачі готівки з каси підприємства, які при цьому оформляються документи.
 16. Порядок відкриття рахунків в банках і вказати, які при цьому необхідно подати документи.
 17. Порядок закриття рахунків в банках.
 18. Інвентаризація каси.
 19. Обґрунтувати основні завдання обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі.
 20. Оцінка і порядок оформлення надходження приплоду.
 21. Оцінка і порядок оформлення вибуття тварин на вирощуванні і відгодівлі.
 22. Обґрунтувати, як здійснюються облік рахунків із підзвітними особами.
 23. Обґрунтувати суть визначення доходу та класифікацію доходу згідно П(С)БО15 "Дохід".
 24. Обґрунтувати поняття фінансова звітність та вказати її завдання.
 25. Описати загальні вимоги до фінансової звітності.
 26. Оформити прибутковий касовий ордер .
 27. Оформити видатковий касовий ордер.
 28. Зробити записи в Касову книгу.
 29. Оформити накладну.
 30. оформити посвідчення на відрядження та авансовий звіт.
 31. Оформити акт на списання основних засобів.
 32. Оформити акт на оприбуткування основних засобів.