Мирогощанський аграрний коледж

Рівень акредитації – 1

Спеціальності за якими здійснюється підготовка фахівців:

  • «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
  • «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
  • «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»
  • «Промислове квітництво»
  • «Виробництво і переробка продукції тваринництва»
  • «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
  • «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»
  • «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контингент студентів:
денна форма навчання – 0,91 тис.осіб
заочна форма навчання – 0,24 тис.осіб.

Наша адреса:
вул. Студентська 1, с.Мирогоща, Дубенський р-н,
Рівненська обл, 35624 Факс: (03656)77490

E-mail: myrogoschaMAK@yandex.ua
Інтернет-сайт: www.macollege.rv.ua

 У 2015 році Мирогощанському аграрному коледжу виповнилась поважна дата – 90 літ від дня заснування і початку навчання, а в 2014 – 75-ліття його як середнього спеціального закладу. Обидві дати досить вагомі і значимі.

Матеріальна база навчального закладу доволі потужна: 69 навчальних лабораторій та кабінетів, комп’ютерний центр під’єднаний до мережі Internet, лекційний, актовий, спортивний зали, плавальний басейн, бібліотека з читальним залом, яка налічує 69586 книг, стадіон, гуртожитки.

До   послуг студентів, яких навчається тут близько 1250, – предметні гуртки, спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності.

Колектив налічує 230 осі­б, з них 116 – педагогічні працівники.

Можливо, саме це сприяє тому, що зі стін Мирогощанського аграрного коледжу виходять висококваліфіковані спеціалісти, якими гордиться навчальний заклад. Напевно, немає жодного господарства в області, де б не працювали наші випускники. Серед них – науковці, доктори та кандидати наук, керівники господарств, майстри народної творчості.