Науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію з викладання обліково-економічних дисциплін.

Навчально-науковим інститутом післядипломної освіти спільно з кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту економічного факультету організовано і проведено курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, що викладають дисципліни для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.

З 28 березня по 8 квітня слухачі, що представляли аграрні навчальні заклади різних областей України мали нагоду почути про особливості галузевої кваліфікаційної підготовки фахівців з обліку і аудиту. Разом з професором кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Суком Л.К. слухачі обговорили питання методики викладання облікових дисциплін, формування навчально-методичного забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів з обліку і аудиту з урахуванням аспектів дослідницької роботи.

На курсах підвищення кваліфікації в НУБІП була і я  - Тимощук Л.М. Під час вивчення та обговорення нового матеріалу особливу увагу приділили питанням обліку трансакційних витрат, особливостям використання програмних продуктів (1 С Бухгалтерія 8.2, специфіку застосування системи електронного документообігу «M.E.Doc IS» у навчальному процесі з підготовки фахівців напряму підготовки «Облік і аудит». Неабиякий інтерес проявили слухачі-викладачі і до методики використання ІКТ (системи MOODLE) у навчальному процесі з підготовки фахівців економічного профілю. 

На завершення директором ННІ післядипломної освіти Кулаєць Марією Михайлівною обговорено із слухачами питання покращення навчання з підвищення кваліфікації фахівців та вручено дипломи про підвищення кваліфікації державного зразка.