ЗАСІДАННЯ навчально-методичної комісії аграрних технікумів і коледжів із спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

IMG_185496.JPG

Якісне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу відіграє важливу роль у підготовці техніка-електрика, який готується до виконання професійних функцій у сфері монтажу, обслуговування та ремонту електротехнічних установок в агропромисловому комплексі. Також майбутні фахівці повинні вміти оцінювати рівень енергозабезпеченості підприємства; володіти основами планування робіт з технічного обслуговування і ремонту електрообладнання та засобів автоматизації, впроваджувати енергозберігаючі технології.

5 – 6 жовтня 2016 року на базі Мирогощанського аграрного коледжу відбулося засідання комісії методики навчання та інформаційно-методичного забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (за ОПП “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”).

На засіданні було підбито підсумки роботи комісії за 2015–2016 н.р., розглядалися питання стану та перспектив методичного забезпечення студентів денної та заочної форм навчання, організації навчального процесу, методики розроблення електронних засобів навчання, підвищення якості підготовки фахівців із спеціальності.

Відбувся обмін досвідом з питань створення електронних підручників із навчальних дисциплін, удосконалення організації та підвищення якості дипломного і курсового проектування. Було обговорено питання проходження стажування викладачів, шляхи та методи вдосконалення практичної підготовки техніків-електриків.

Проведено рецензування матеріалів методичного забезпечення навчальних дисциплін, розроблено перспективний план-графік видання програм навчальних дисциплін, електронних підручників, робочих зошитів, методичних рекомендацій та інших матеріалів на 2017 рік.

Члени комісії оглянули матеріально-технічну базу та навчально-методичне забезпечення кабінетів, лабораторій та майстерень, надали методичну допомогу викладачам з питань покращення стану проведення навчального процесу в коледжі, ухвалили рекомендації комісії та відмітили, що педагогічний колектив навчального закладу (директор Терновик В.Я.) проводить значну роботу щодо вдосконалення матеріально-технічної бази та комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін, де особливу увагу приділено створенню електронних підручників.

Джерело: https://agroosvita.com

https://macollege.rv.ua/?p=9884